Menu Zavřeno

Dendrologická exkurze v Chomutově

Srdečně Vás zveme na dendrologickou exkurzi v Chomutově, která bude v sobotu od 13:00 hod. se srazem před vchodem u městského divadla v Chomutově.

Trasa bude především městský park Sady Československé armády a nejbližší okolí s ukázkou nejzajímavějších stromů a stromů, které jsou navržené na památné stromy.

Park Československé armády v Chomutově je největší a nejstarší park, který vznikl na místě, které dříve bylo velmi zamokřené a a ve středověku tvořilo i součást určité ochrany před vpádem cizích vojsk. Město bylo chráněno širokými příkopy zatopenými vodou a přes tuto zamokřenou část nebylo možné provést na město přímý útok na hradby. Tato místo na mapě je označované jako “Staré jezero”. Navazuje přímo na historické centrum města v jeho severní části. Z východu areál ohraničují bývalý atletický a fotbalový stadion, na které navazují ulice Čelakovského a Zborovského. V jihozápadní části se nachází městské divadlo. Z jihu hranici tvoří ulice Boženy Němcové a objekt městských lázní. Ve východní části se nachází objekt bývalého akvária. Směrem k severu je situováno leknínové jezírko. V parku se dnes nachází nefunkční betonová fontána s názvem květ (pohled ze shora evokuje květ růže). Dalším významným bodem je hudební pavilon.

Na konci 18. století již hradby přestávaly mít svůj vojenský smysl, a tak celkově v Evropě docházelo k jejich bourání a přeměně i okolí do odpočinkových a procházkových zón. V Chomutově byly hradby zcela odstraněny v roce 1835.

V roce 1833 vzniká na okraji parku střelnice pro nejstarší spolek v Chomutově, a to pro spolek střelců. Jejich přesné datum vzniku se neví, ale již roku 1571 jim Bohuslav Felix z Lobkovic a Hasištejna připisuje práva a povinnosti. V rámci vzniku střelnice byla vybudována v této oblasti i síť cest. 

Na základě rozhodnutí rady města roku 1868 byla největší část Starého jezera přeměněna v městský park. Nejvíce stavbiček bylo v parku vybudováno před začátkem Průmyslové zemské výstavy, která se konala v roce 1913. 

Střelnice byla v letech 1905 až 1906 přestavěna do dnešní podoby divadla. 
K první výsadbě stromů v parku došlo již při jeho založení, a tak v parku můžeme najít velmi staré duby letní (Quercus robur L.), zimní (Quercus petraea Matt. Liebel.), jasany ztepilé (Fraxinus excelsior L.), s největšími obvody okolo 300 cm, jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum L.), buky lesní (Fagus sylvatica L.) a buky lesní s červenolistou variantou (Fagus sylvatica f. “purpurea” L), javory kleny (Acer pseudoplatanus L.). Tyto stromy najdete například okolo rozária a dřevěného altánku. V rámci této původní výsadby byla vytvořena procházková cesta, která byla lemována především duby a vedla parkem, dále dnešní ulicí Čelakovského, Stromovkou, přes dnešní Zoopark Chomutov (kde je několik dubů v návrhu na památné stromy), okolo Kaštanky, která je se všemi stromy zaevidovaná jako skupina památných stromů. Cesta dále pokračovala přes Kamenný vrch. Na Kamenném vrchu se stále nachází dubová alej a tak v roce 2011 byla členy Občanského spolku Anthericum, z.s., navržena do soutěže Strom roku vyhlašovaná Nadací Partnerství a v roce 2020 byla vyhlášena jako památná pod názvem: Alej na Kamenném vrchu s 37 duby a 2 lipami. Celá původní vycházková trasa končila na kopci Strážiště kde byla rozhledna a restaurace. Ve městě stále můžete najít fragmenty této aleje a to jak v ulici Stromovka, tak v Zooparku a i v části pod kopcem Strážiště.

V samotném rozáriu bylo v roce 2018 vysazeno několik odrůd růží, které původně se v rozáriu nacházely za první republiky a byly v té době vyšlechtěny chomutovským občanem, který po válce musel být odsunut za hranice. 

Významným krajinářským architektem, který vytvořil novou koncepci parku s nově vybudovanou sítí cest, zázemím, návrhem zavlažovacího systému a výsadbou dřevin byl profesor Ivar Otruba z Kyjova. Na parku v Chomutově pracoval v letech 1976 až 1982, ale park se podle jeho návrhu realizoval jen částečně. Podle jeho návrhu se měl upravit i prostor okolo dnešních obchodních center, Delvity a Chomutovky a až k magistrátu v ulici Zborovská.

V parku můžeme nalézt zajímavé exotické druhy stromů, např.: jinan dvoulaločný (Gingko biloba L.), borovice vejmutovka (Pinus strobus L.), dub červený (Quercus rubra L.) jehož největší exemplář v parku najdete na severním okraji parku u ulice Čelakovského. Tento exemplář dubu červeného má přibližný obvod 400 cm. U tohoto exempláře muselo dojít v roce 2017 k odříznutí silné tlakové větve a stabilizaci koruny.

Duby červené byly na začátku 20. století použity i pro výsadbu do ulice Přemyslova.

Hned na začátku této ulice při křížení s ulicí Tomáše ze Štítného se nachází jeden z nejstarších dubů v Chomutově a to Dub v Přemyslově ulici (Dub letní – Quercus robur L.) s přibližným obvodem kmene ve výšce 1,3 m: 485 cm.

Nedaleko tohoto dubu, roste pod schody, v ulici Maroldova, Maroldův kaštanovník s obvodem kmene ve výšce 1,3 m: 365 cm, který je také navržený na vyhlášení za památný strom.

Pokud by jste se vydali do ulice Cihlářská tak na kopci nad ulicí Cihlářská najdete hned několik zajímavých dubů letních se zajímavými obvody kmene ve výšce 1,3m: 300, 340 cm.

V samotné ulici Cihlářská najdete Dub v Cihlářské ulici s obvodem kmene ve výšce 1,3 m: 342 cm, který je také v návrhu na vyhlášení. Velmi zajímavé duby s velkými obvody najdete i ve svahu nad multifunkčním sportovním areálem nad ulicí Cihlářská.

Pokud budete pokračovat dál ulicí Cihlářská a dojdete do ulice Blatenská a vydáte se k střelnici najdete zde velmi zajímavé a památné Kaštanovníky u Střelnice (Kaštanovník setý – Castanea sativa L.), s obvodem kmene ve výšce 1,3 m: 395, 230, 353 cm a dále o kousek nad cestou vedoucí okolo střelnice najdete Dub u Střelnice s obvodem kmene ve výšce 1,3 m: 420 cm.

O pár desítek metrů dál, myšleno vzdušnou čarou se nachází Dub u mateřské školky, s obvodem kmene ve výšce 1,3 m: 350 cm. I tento dub je v návrhu na památný strom. 

V samotné bývalé Horní Vsi, která je dnes součástí Chomutova již v samotné zástavbě významnější strom z pohledu stáří, či rozměrů nenajdeme a tak za návštěvu a prohlídku rozhodně stojí památné Platany u SPŠ v Chomutově, které jsou svými rozměry rozhodně úctyhodné a vytváří dominantu okolních ulic.

A zda se nachází zajímavé či rozměry významné stromy i na sídlištích Březenecká, Kamenná, Zahradní? Ano, rozhodně nachází a rozhodně stojí za návštěvu. Především velmi zajímavé jsou Kaštanovníky seté v ulici Dřínovská / Kyjická.

Dále určitě již výše zmiňovaná Alej na Kamenném vrchu nebo Dubová alej u konírny v Zooparku a výstavní je rozhodně i dub v ulici Holešická. 

Je až s podivem jak tyto stromy mohly přečkat výstavbu panelových domů a zůstat dodnes na sídlištích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *