Menu Zavřeno

Street Workout sportoviště na Domovince

Prosadit výstavbu street workout hřiště v areálu Domovinky jsme se pokusili hned v roce 2013 kdy jsme v květnu oslovili zástupce města Chomutova.

Při prvním setkání se zástupci Statutárního města Chomutova nebyl náš návrh na výstavbu street workout hřiště v areálu Domovinky přijat, jelikož v té době již byl zpracovaný návrh na úpravu celého bývalého areálu bývalé ploché dráhy, nazývaný dnes Domovinka. Bylo předloženo několik nových návrhů kde postavit street workout hřiště v Chomutově a jako nejlepší byl vybrán návrh na Kamenném vrchu. Návrh se zrealizoval na jaře 2015 a náš tým zde uskutečnil několik street workout battlů s ohromným množstvím cen pro soutěžící a se světovou porotou z různých částí Evropy. 

A jaký byl další vývoj?

Statutární město Chomutov se rozhodlo v roce 2016 vyhlásit tzv. Participativní rozpočet. Participativní rozpočet nevíte co znamená? Ve své podstatě je to vymezit obcí ze svého rozpočtu částku, a nechat občany předkládat projekty, které se na základě veřejného hlasování z tohoto rozpočtu zrealizují. My jsme této možnosti hned v prvním roce vyhlášení využili a do participativního rozpočtu přihlásili projekt na výstavbu street workout hřiště v areálu Domovinky. Náš tým v této lokalitě i přes neúspěch prosadit výstavbu street workout sportoviště přes celou sezónu 2014 trénoval a ve své podstatě se tedy znovu vracíme do míst kde náš tým první roky našeho působení v omezených možnostech trénoval.

Při přihlašování projektu jsme se dozvěděli, že tento náš návrh není jediný, ale stejně tak naprosto stejný návrh dala paní Kloubová, která již skoro 50 let trénuje gymnastiku v tělocvičně základní školy na Kadaňské. Z tohoto důvodu jsme se s paní Kloubovou setkali ukázali jaké jsou dnes možnosti na kompozici street workout hřiště a použití komponent a společně jsme s projektanty komunikovali na vytvoření projektové dokumentace. 

Vybírali jsme z několika návrhů a především jsme chtěli, aby na street workout hřišti si mohl zacvičit doslova každý. Tedy jak úplně teenager, tak i pardál v nejlepších letech, který má již hodně životních zážitků (70 let). Zároveň náš návrh musel splňovat přísné evropské normy a požadavky dnešní freestyle generace na pořádání skvělých battlů. Projednávání návrhů nebylo vůbec jednoduché a to především z pohledu možnosti dát dohromady všechny požadavky a možnosti.

Zde je pouze malý přehled všech návrhů co byl s projektantem prodiskutován. 

Naším velkým přáním bylo mít na street workout sportovišti úplně samostatnou hrazdu, která je absolutně nejlepší pro samotné free style battly a stejně tak pro trénink těžších dynamických věcí.

Samotný návrh na výstavbu byl všemi zástupci odhlasován a Statutární město Chomutov vyhlásilo výběrové řízení na výstavbu.

Vítězná firma Workout Club s.r.o. zrealizovala náš SEN a my máme v Chomutově další street workout chrám.